Výhody LifeFlex

 •  LifeFlex Vaše prostriedky nezamyká, máte ich kedykoľvek k dispozícii.
 •  LifeFlex Vás nepenalizuje, keď vynecháte platbu.
 •  LifeFlex odmení Vašu investičnú disciplínu atraktívnym Extra bonusom vo výške 4 % z celkovej sumy investície.
 •  LifeFlex umožňuje realizáciu mimoriadnych investícií.
 •  LifeFlex Vám umožňuje zmeniť investičnú stratégiu.

  Vyberte si investičnú stratégiu, ktorá najlepšie vyhovuje Vašim predstavám a cieľom.
  LifeFlex Vám ponúka možnosť výberu z dvoch široko diverzifikovaných investičných stratégií - portfólio Classic a portfólio Dynamo.

 •  LifeFlex Vám ponúka aktívne riadenie rizika Vašej investície.

  Investičné stratégie portfólií sú založené na aktívnom udržiavaní rizikovej úrovne portfólia v priebehu celého investičného horizontu v presne stanovených hraniciach s cieľom dosiahnuť na úrovni fondu pri danej úrovni rizika maximálne zhodnotenie.
  Investičné portfóliá pokrývajú hlavné svetové finančné trhy vrátane atraktívnych rozvíjajúcich sa finančných trhov.
  Globálne diverzifikované portfóliá sú aktívne riadené skúsenými investičnými manažérmi - Piraeus Bank (Cyprus) a Raiffeisenbank (Česká republika).

aktivně řízené riziko

© 2011 Cornhill Management, all rights reserved.